Contacte amb nosaltres

Per a qualsevol consulta i/o suggeriment podeu contactar amb nosaltres a través del següent formulari de contacte:

0 + 7 = ?

De conformitat amb el que disposa el RGPD UE-2016/679 i la Llei Orgànica LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals; l’informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de TOT COMUNICACIO GIRONA, S.L. amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d’informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades tal com contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant escrit a: TOT COMUNICACIO GIRONA, S.L. Ctra Santa Coloma, 67 -17180 VILABLAREIX – GIRONA;, “Ref. Protecció de Dades” o e-mail a: lopd@totcomunicacio.com.

Crta. Santa Coloma, 67 baixos
17180 – Vilablareix (Girona)